امروز جمعه - 4 بهمن 1398

تعرفه تبلیغات

با احترام به آگاهی می رساند ، سایت آیروپکس با رویکردتخصصی در حوزه کسب و کار سنگ آهن از شما دعوت میکند با حضور در سایت و سایر رسانه های اجتماعی به صورت آگهی و استفاده از فضای تبلیغی سایت ، بهتر دیده شوید.

همکاران دبیرخانه در این راه یاری رسان شما خواهند بود

حوزه مخاطبین سایت و گروه تلگرام به صورتی هدفمند تعیین شده است که شامل سازمان ها و نهاد های دولتی ، مدیران صنعت از قبیل مهندسین مشاور ، تولیدکنندگان ، صادرکنندگان ف پیمانکاران ، دانشگاهیان و کارشناسان حوزه کسب و کار معدن و صنایع وابسته است.

تخفیفات

1- اعضاء انجمن مشمول 20% تخفیف آگهی خواهند بود
2- آگهی دهندگان سه دوره و بیشتر مشمول 10% تخفیف خواهند بود

نحوه پرداخت

مبلغ مذکور را به حساب شماره 1-4566215-850-102 بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا یا شماره شبا IR240550010285004566215001 به نام انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران واریز و فیش واریزی را به دبیرخانه انجمن تحویل فرمایید.

تعرفه تبلیغات سایت

 • کادر میانی صفحه اصلی

  کادری با عرض 340 پیکسل و ارتفاع 80 پیکسل در صفحه اصلی سایت فارسی

  ماهانه 7.000.000 ريال
   تبلیغ میانی سایت
 • کادر کناری صفحه اصلی

  کادری با عرض 220 پیکسل و ارتفاع 100 الی 300 پیکسل در کنار صفحه اصلی سایت فارسی

  ماهانه 8.000.000 ريال
  تبلیغ کناری سایت