امروز پنجشنبه - 31 مرداد 1398
تفاهمنامه جدید برای تامین ۶.۵میلیون تن سنگ آهن برای ذوب آهن اصفهان در راه است
مدیر عامل شستا خبر داد
تفاهمنامه جدید برای تامین ۶.۵میلیون تن سنگ آهن برای ذوب آهن اصفهان در راه است
تاریخ انتشار : 16 بهمن 1397
در جهت حمایت از سهام این شرکت ، منابع حاصل از دارایی ذوب آهن اصفهان در جهت افزایش سرمایه به کار گرفته می شود.
دکتر محمد رضوانی فر مدیر عامل هلدینگ شستا نیز در جریان بازدید از ذو ب آهن اصفهان از ایجاد یک میز تخصصی و کارگروه مستمر برای رسیدگی به مشکلات ذوب آهن اصفهان خبر داد و گفت :
هم اکنون اقدامات خوبی برای تهاتر بدهی های این شرکت صورت گرفته است که تداوم دارد .

درجهت حمایت از سهام این شرکت ، منابع حاصل از دارایی ذوب آهن اصفهان در جهت افزایش سرمایه به کار گرفته می شود .
مدیر عامل هلدینگ شستا افزود :
برای تامین مواد اولیه ذوب آهن ، تفاهم نامه در دست امضاء است تا 6 و نیم میلیون تن سنگ آهن برای این شرکت تامین گردد .
وی در پایان ابراز امیدواری نمود که با همکاری و حمایت مسئولین ، این شرکت به روزهای اوج خود بازگردد .

فرانک امیدی شستا ,سنگ آهن ,تفاهم نامه 103
گالری عکس