امروز پنجشنبه - 31 مرداد 1398
چالش مدعیان متعدد در اکتشافات معدنی
چالش مدعیان متعدد در اکتشافات معدنی
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1397
سرپرست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور معتقد است مهم‌ترین معضل موجود در بخش اکتشاف کشور، مدعیان متعدد اکتشاف هستند، به‌طوری که تعداد زیادی از سازمان‌ها خود را مدعی دانسته و به موازات یکدیگر در حال فعالیت هستند. به گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور، علیرضا شهیدی افزود: این در حالی است که یکی از اصلی‌ترین متولیان موضوع اکتشاف، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی است.

این مقام مسوول اظهار کرد: این سازمان از آغاز شکل‌گیری، وظیفه تولید اطلاعات پایه در قالب تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی را برعهده داشته و تاکنون دو بار سراسر ایران را از نظر زمین‌شناسی در مقیاس‌های یک صدهزارم و یک‌ دویست و ‌پنجاه‌هزارم مورد مطالعه قرار داده و نتایج آن را منتشر کرده است. وی یادآور شد: از سال ۸۳ تولید نقشه‌های زمین‎شناسی یک ‌بیست ‌و پنج هزارم در ۶ لایه اطلاعاتی در این سازمان آغاز شده و در نظر داریم لایه زمین ‌شناسی اقتصادی را در صورت تامین منابع از طریق مناقصه بهبخش خصوصی واگذار ‌کنیم.

شهیدی اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از آغاز تاسیس تاکنون بیش از ۹۵ موضوع نقشه در مقیاس‌های مختلف تهیه و منتشر کرده که افزون بر هزار لایه اطلاعاتی در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف را شامل می‌شود. وی یادآور شد: خروجی بخش اکتشاف منجر به تولید ثروت برای کشور می‌شود و زمین‌شناسی نیز صیانت از ثروت تولید شده را بر عهده دارد. به گفته شهیدی، این سازمان وظیفه پایش مخاطرات طبیعی را بر عهده داشته و با اطلاع‌ رسانی مناسب به مجموعه مدیریتی کشور، کمک بزرگی به حفظ منابع در راستای توسعه پایدار می‌کند.

سرپرست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور گفت: معدن نزدیک به یک درصد و صنایع‌معدنی تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. وی به وجود برخی معضلات پیش‌روی فعالیت‌های اکتشاف کشور اشاره کرد و گفت: گاهی از سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان معضل یاد می‌شود، در حالی که در بسیاری کشورها که قوانین زیست محیطی استانداردتری نسبت به ایران دارند، اکتشافات در حال انجام است.

فرانک امیدی اکتشاف ,معدنی ,شهیدی ,زمین شناسی 128
گالری عکس