امروز چهارشنبه - 26 تیر 1398
دانشگاه در خدمت صنعت باشد
رییس انجمن سنگ آهن:
دانشگاه در خدمت صنعت باشد
تاریخ انتشار : 1 آبان 1397
رییس انجمن سنگ آهن بیان کرد: بهترین کاری که دانشگاه می تواند انجام دهد آن است که در خدمت صنعت باشد.;
به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن»، مهرداد اکبریان درباره ارتباط بخش معدن و دانشگاه اظهار کرد: علم شاخه ای از درخت دانش است که در زیر مجموعه آن فناوری قرار می گیرد.
وی ادامه داد: بهترین کاری که دانشگاه می تواند انجام دهد آن است که در خدمت صنعت باشد. متاسفانه بضاعت دانشگاه های کشور در اندازه دانشگاه های خارج از ایران نیست.
به گفته اکبریان، اگر نگاهی به فناوری های وارد شده به کشور داشته باشیم خواهیم دید  فناوری های موجود از سوی شرکت های خارجی و توسط  نمایندگان یا بازاریاب های آنها وارد ایران شده است.
رییس انجمن سنگ آهن با اشاره به حوزه دانشگاه، بیان کرد: معدن‌داران خود از دانشگاه دور نیستند و بسیاری از اساتید دانشگاهی خود امروز در فضای اجرایی قرار دارند. البته باید تغییر نگاه در دانشگاه ها انجام شود.
اکبریان تاکید کرد: در شرایط کنونی بهتراست اجازه دهیم اگر سرمایه گذاری در حال اجرا است صرف نخبه ها شود.
وی با بیان اینکه امروز بزرگترین مشکل کشور موضوع اشتغال است، گفت: باید به دنبال راهکارهایی باشیم که اشتغالزایی به همراه دارد.
فرانک امیدی اکبریان ,دانشگاه ,خدمت ,صنعت 165
گالری عکس