امروز پنجشنبه - 31 مرداد 1398
 استقلال را به بخش معدن برگردانید
اکبریان مطرح کرد:
استقلال را به بخش معدن برگردانید
تاریخ انتشار : 26 فروردین 1397
رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت: ما مدیرانى داشتیم که اعتقادى به بخش خصوصى نداشتند، درنتیجه حالا اگر نیت درستی از سوی این بخش نیز وجود داشته باشد نتیجه درستى حاصل نمی شود.;

به گزارش پایگاه خبری «عصرمعدن» مهرداد اکبریان در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: چند سالى است مسائل مطرحى قدم به قدم ما را به راهى می برد که استقلال معدن را کم می کند.

به گفته وی، معدن در حال تبدیل شدن به زیرمجموعه صنعت است و باید توجه داشت این امر، کاری اشتباه خواهد بود. زیرا اگر کار درست و منطقی بود استرالیا و برزیل به طور حتم آن را تا به امروز اجرا کرده بودند.
اکبریان افزود: بخش معدن در یک دوره آنقدر دارای اهمیت بود که یک وزارتخانه را به خود اختصاص داده بود.

رییس انجمن سنگ آهن ادامه داد: متاسفانه استقلال بخش معدن در حال از بین رفتن است.

اکبریان با اشاره به تفاوت زمان اجراى پروژه ها در بخش معدن گفت: بخش معدن داراى پروژه هاى میان مدت و بلند مدت است. درنتیجه برنامه ٦ ماهه یا یک ساله در این بخش مفهومى ندارد. زمانى که در کوتاه مدت قوانین تغییر می کند فعالیت های بخش معدن تحت الشعاع قرار می گیرد.

فرانک امیدی اکبریان ,سنگ آهن ,استقلال 175
گالری عکس